Cognitive Behavioral Therapies Master of Science Program
Department of Psychology & Psychotherapy; Titu Maiorescu University

Ghid de editare a lucrǎrii

English

Indicațiile de mai jos sunt adresate autorilor interesați sǎ publice studii sau articole teoretice în Romanian Journal of Cognitive Behavioral Therapy and Hypnosis (RJCBTH).

Lucrǎrile trimise pe adresa noastrǎ vor fi evaluate de cǎtre comisia RJCBTH în vederea includerii lor în numǎrul imediat urmǎtor al revistei. Pentru detalii referitoare la datele de publicare vǎ rugǎm sǎ vizitați secţiunea dedicatǎ trimiterii lucrǎrii).

Articolele necorespunzǎtoare standardelor calitative RJCBTH vor fi respinse, iar cele neconforme cu cerințele de editare RJCBTH vor fi returnate autorilor pentru a fi corectate într-un interval de timp bine precizat.

Indicații generale

 • Textul lucrǎrii trebuie sǎ fie în limba engleză. Nu sunt acceptate lucrǎri în limba românǎ;
 • Se recomandǎ ca lucrǎrile ale cǎror autori nu dețin competenţe de limbǎ englezǎ de nivel profesional, sǎ fie verificate și corectate în prealabil de o persoanǎ abilitatǎ în acest sens;
 • Înscrierea lucrǎrii pentru publicare se realizeazǎ exclusiv electronic, prin intermediul unui email pe adresa contact@rjcbth.ro;
 • Formatul manuscrisului trebuie sǎ fie .doc sau .docx;
 • Se acceptǎ doar lucrǎri a cǎror dimensiune este cuprinsǎ între 3 și 20 de pagini;
 • Fiecare lucrare trebuie sǎ includǎ un numǎr de maxim 6 cuvinte cheie, reprezentative pentru problematica abordatǎ;
 • Numele și afilierea fiecǎrui autor trebuie sǎ fie menţionate pe prima paginǎ a lucrǎrii, conform template-ului RJCBTH ce poate fi descǎrcat accesând meniul din stânga. Afilierea trebuie să corespundǎ momentului realizǎrii studiului/ elaborǎrii lucrǎrii teoretice.
 • De asemenea, se recomandǎ ca pe prima paginǎ sǎ fie precizate datele de contact (email și/sau telefon) ale cel puţin unuia dintre autori.
 • Lucrarea trebuie să reflecte o respectare riguroasǎ a codului etic al psihologilor. Pentru o trecere în revistǎ a principiilor etice, vǎ rugǎm sǎ consultaţi pagina oficialǎ APA (American Psychological Association)..

Setǎrile documentului Word

În elaborarea lucrǎrii vǎ rugǎm sǎ utilizaţi Template-ul RJCBTH.

Sugestii stilistice

 • RJCBTH este o revistǎ de specialitate ce promoveazǎ lucrǎri de calitate știinţificǎ ridicatǎ, elaborate în acord cu standardele stabilite de APA (American Psychological Association). Deaceea, autorii interesaţi să publice în RJCBTH sunt invitaţi să utilizeze drept ghid în procesul de pregǎtire a manuscrisului, ultima versiune a manualului APA (ediţia a VI-a).
 • Ca o sugestie generalǎ, se recomandǎ ca atât informaţiile teoretice, cât și metodologia și rezultatele cercetǎrii, sǎ fie prezentate cu un grad ridicat de precizie, folosind un stil de exprimare știinţific și concis, astfel încât sǎ fie posibilǎ o înţelegere facilă și adecvatǎ a materialului.
 • În cazul lucrǎrilor de cercetare, este indicat ca organizarea conţinutului să fie realizatǎ conform urmǎtoarelor rubrici: “Rezumat”, “Introducere”, “Metodologie” (“Participanţi”, “Instrumente”, “Procedurǎ”), “Rezultate”, “Discuţii”, “Bibliografie”.
 • Nu impunem o structurǎ prestabilitǎ a articolelor teoretice, ci recomandǎm ca aceasta sǎ fie adaptatǎ în funcţie de problematica abordatǎ. Totuși, considerǎm cǎ sunt necesare cel puţin urmǎtoarele secţiuni: “Rezumat”, “Introducere”, “Concluzii” și “Bibliografie”.
 • De asemenea, cu excepţia rezumatului care trebuie sǎ conţinǎ maxim 250 de cuvinte, nu existǎ o regulǎ referitoare la dimensiunea rubricilor, acestea variind în funcţie de tipul lucrǎrii, de tematicǎ și de preferinţele autorilor. O recomandare generalǎ ar fi însǎ aceea ca lucrarea sǎ fie bine proporţionatǎ, având grijǎ sǎ existe un raport optim între volumul informaţional corespunzǎtor fiecărei secţiuni (de ex: cadrul teoretic sǎ nu fie mai mare decât partea de metodologie a cercetǎrii; rezumatul sǎ nu fie mai mare decât partea de discuţii și concluzii etc.)
 • Este de preferat ca tabelele și figurile sǎ fie integrate în text (nu la “Anexe”) în așa fel încât sǎ faciliteze înţelegerea conţinutului lucrǎrii, prin susţinerea, rezumarea, clarificarea sau completarea celor prezentate în cuvinte.
 • De asemenea, se recomandǎ o precauţie deosebitǎ în raport cu informaţiile statistice prezentate. Astfel, este important ca autorii sǎ includǎ și sǎ interpreteze doar datele relevante din punct de vedere statistic pentru cercetarea în cauzǎ, și sǎ se asigure cǎ nu le omit pe cele care ar fi oferit detalii semnificative.
 • Sursele bibliografice trebuie citate în conformitate cu regulile APA, iar lista bibliograficǎ trebuie sǎ cuprindǎ exclusiv lucrǎrile menţionate în interiorul lucrǎrii.